Top Players in Activity by High ranking

Name High ranking Date
1 Leander Paes 73 24/08/1998
2 Prajnesh Gunneswaran 75 22/04/2019
3 Yuki Bhambri 83 16/04/2018
4 Ramkumar Ramanathan 111 30/07/2018
5 Sumit Nagal 122 24/08/2020
6 Saketh Myneni 137 12/09/2016
7 Rohan Bopanna 213 23/07/2007
8 Sasi Kumar Mukund 229 07/10/2019
9 Vishnu Vardhan 262 10/09/2012
10 Sanam Singh 266 05/10/2015
11 Karan Rastogi 284 14/02/2011
12 N. Sriram Balaji 287 19/06/2017
13 Jeevan Nedunchezhiyan 293 25/08/2014
14 Arjun Kadhe 328 27/08/2018
15 N Vijay Sundar Prashanth 335 05/10/2015
16 Karunuday Singh 393 14/04/2014
17 Ranjeet Virali-Murugesan 417 24/05/2010
18 Vijayant Malik 417 23/09/2013
19 Rohan Gajjar 429 12/07/2010
20 Sidharth Rawat 430 07/01/2019
21 Divij Sharan 438 30/07/2007
22 Rupesh Roy 446 23/08/2010
23 Vivek Shokeen 601 11/09/2006
24 Ashwin Vijayragavan 786 31/12/2012
25 Vinayak Sharma Kaza 794 05/03/2012
26 Purav Raja 813 30/07/2007