Joueurs les plus âgés en activité

Name Âge Date de naissance Meilleur classement
1 Takao Suzuki 44 20/09/1976 102
2 Toshihide Matsui 42 19/04/1978 261
3 Ryota Hisamatsu 39 18/10/1981 938
4 Hiroki Kondo 38 05/11/1982 275
5 Koki Matsunaga 36 03/09/1984 921
6 Go Soeda 36 05/09/1984 47
7 Bumpei Sato 35 16/12/1985 661
8 Yuya Kibi 34 23/07/1986 224
9 Yuichi Ito 34 06/08/1986 325
10 Takuto Niki 33 12/10/1987 278
11 Kento Takeuchi 33 19/12/1987 378
12 Arata Onozawa 32 28/04/1988 478
13 Tatsuma Ito 32 18/05/1988 60
14 Yuichi Sugita 32 18/09/1988 36
15 Sho Katayama 31 12/05/1989 489
16 Jun Ito 31 14/06/1989 849
17 Kei Nishikori 31 29/12/1989 4
18 Yusuke Watanuki 30 20/05/1990 477
19 Hiroki Moriya 30 16/10/1990 143
20 Ryusei Makiguchi 29 03/05/1991 461
21 Hiroyasu Ehara 29 18/06/1991 330
22 Shuichi Sekiguchi 29 15/07/1991 259
23 Masato Shiga 29 08/08/1991 498
24 Shota Tagawa 29 13/08/1991 647
25 Gengo Kikuchi 29 07/11/1991 735
26 Ben McLachlan 28 10/05/1992 729
27 Issei Okamura 28 26/05/1992 873
28 Yasutaka Uchiyama 28 05/08/1992 78
29 Taro Daniel 27 27/01/1993 64
30 Shintaro Imai 27 07/09/1993 290
31 Kaichi Uchida 26 23/08/1994 237
32 Takashi Saito 25 23/02/1995 608
33 Kaito Uesugi 25 02/06/1995 1444
34 Yoshihito Nishioka 25 27/09/1995 48
35 Ken Onishi 24 18/02/1996 1563
36 Makoto Ochi 24 03/05/1996 343
37 Naoki Nakagawa 24 19/11/1996 734
38 Jumpei Yamasaki 23 02/07/1997 446
39 Sho Shimabukuro 23 30/07/1997 425
40 Sora Fukuda 23 03/10/1997 378
41 Yusuke Takahashi 23 17/10/1997 238
42 Renta Tokuda 22 29/03/1998 289
43 Yosuke Watanuki 22 12/04/1998 171
44 Rio Noguchi 22 28/12/1998 397
45 Yuta Shimizu 21 09/06/1999 313
46 Taisei Ichikawa 20 21/12/2000 847
47 Shintaro Mochizuki 17 02/06/2003 1876