Top Players in Activity by High ranking

Name High ranking Date
1 Hyeon Chung 19 02/04/2018
2 Soonwoo Kwon 69 02/03/2020
3 Duckhee Lee 130 10/04/2017
4 Kyu Tae Im 160 09/11/2009
5 Woong-Sun Jun 230 26/05/2008
6 Yunseong Chung 233 22/07/2019
7 Ji Sung Nam 236 12/08/2019
8 Young-Jun Kim 255 05/07/2010
9 Yong-Kyu Lim 257 12/05/2014
10 Suk-Young Jeong 270 09/09/2013
11 Oh-Hee Kwon 288 12/06/2006
12 Jae-Sung An 289 14/04/2008
13 Cheong-Eui Kim 296 08/06/2015
14 Daniel Yoo 326 13/06/2011
15 Seong-Chan Hong 343 24/10/2016
16 Jung-Woong Na 404 16/09/2013
17 Hyun-Woo Nam 449 21/05/2007
18 Ji Hoon Son 452 01/04/2019
19 Soong-Jae Cho 488 10/05/2010
20 Hong Chung 507 28/08/2017
21 Young Seok Kim 550 21/12/2015
22 Jea Moon Lee 570 13/05/2019
23 Min-Hyeok Cho 583 27/10/2014
24 Min-Kyu Song 587 20/05/2019
25 Hyun-Joon Kim 712 23/06/2008
26 Dong-Whee Choi 803 29/11/2010
27 Sang-Woo Noh 910 19/09/2011
28 Dong-Kyu Lee 964 01/11/2010
29 Jae-Min Seol 1105 08/04/2013