Top Players in Activity by High ranking

Name High ranking Date
1 Alexandr Dolgopolov 13 16/01/2012
2 Sergiy Stakhovsky 31 27/09/2010
3 Illya Marchenko 49 26/09/2016
4 Sergei Bubka 145 14/11/2011
5 Ivan Sergeyev 147 09/08/2010
6 Denys Molchanov 169 05/01/2015
7 Artem Smirnov 226 09/05/2016
8 Vitaliy Sachko 319 05/04/2021
9 Vladyslav Manafov 327 20/02/2017
10 Vladyslav Orlov 368 30/11/2020
11 Danylo Kalenichenko 439 13/01/2020
12 Stanislav Poplavskyy 440 23/07/2012
13 Volodoymyr Uzhylovsky 492 29/04/2013
14 Vadim Alekseenko 497 09/06/2014
15 Denys Mylokostov 501 28/11/2016
16 Vladislav Bondarenko 524 18/06/2007
17 Marat Deviatiarov 538 25/05/2015
18 Gleb Alekseenko 609 16/05/2011
19 Ivan Anikanov 615 11/11/2013
20 Aleksandr Agafonov 687 25/07/2011
21 Leonard Stakhovsky 840 16/05/2011
22 Alexandr Kushakov 852 20/04/2015
23 Maxim Ratniuk 1055 03/11/2014