Youngest players in activity

Name Age Date of birth High ranking
1 Andrey Rublev 21 20/10/1997 31
2 Karen Khachanov 22 21/05/1996 11
3 Daniil Medvedev 22 11/02/1996 16
4 Andrey Kuznetsov 27 22/02/1991 39
5 Evgeny Donskoy 28 09/05/1990 65
6 Teymuraz Gabashvili 33 23/05/1985 43
7 Konstantin Kravchuk 33 23/02/1985 78